Få ADHD-Sjekklisten

  • Har du et barn som er høyt og lavt eller dårlig konsentrasjon?
  • Hører hun ikke på beskjeder?
  • Har hun problemer med å regulere følelsene sine?

"Kan det være ADHD?" Hvis du noen gang har spurt deg selv det spørsmålet, er dette pdf-heftet aktuelt for deg.

Send meg sjekklisten

Dette PDF-heftet vil vise deg...

  • Hva ADHD er
  • Det norske diagnostiseringssystemet
  • Sjekkliste tilpasset den DSM-5 (manualen som brukes i Norge
JEG ER KLAR!

Diagnostisering kan bare utføres av helsepersonell. Mistenker du ADHD ta derfor kontakt med lege.